Jsme sdružením, společnou iniciativou a platformou, která hájí zájmy významné skupiny zaměstnavatelů více než 50 % osob se zdravotním postižením. Naši členové jsou výhradně české firmy, vzhledem k charakteru legislativních podmínek podmiňujících podporu pracovních míst zaměstnávají prakticky výhradně české zaměstnance. Usilujeme o rovnováhu podnikatelské konkurenceschopnosti se sociálním posláním ve prospěch osob se zdravotním postižením.

Cílem asociace je dnes nejen společných postup a spolupráce s orgány státní správy, zákonodárci i regionálními partnery v této specifické problematice, v níž se prolíná podnikání na volném trhu s integrací znevýhodněných. Cílem je také podpora vzájemné komunikace členů, včetně podpory obchodní, informační, šíření tuzemských i zahraničních zkušeností v dané oblasti.

Error : Blog Designer shortcode not found. Please cross check your Layout selection id.

Ostravská výzva

Občasník AZZP

zájemcům o problematiku zaměstnávání ZP nabízíme možnost přihlášení k odběru novinek našeho webu