Entries by Super User

Tematické listy

Tématické materiály k programu konference AZZP vždy vedla konstruktivní dialog s vládou i MPSV ČR Novely ZoZ od roku 2001, na kterých se AZZP podílela 60 % výdajů na podporu OZP se vrací do státního rozpočtu Skutečné roční výdaje SR na podp. OZP jsou pouze 55 tis. Kč Pouze 47 % OZP pracuje na kvalifikovaných pozicích ZZP jsou již 10 […]

Předseda

   Ing. Vilma BAUDIŠOVÁ předsedkyně AZZP ČR předsedkyně výrobního družstva nevidomých KARKODrážďanská 25, 405 02 Děčín XIV – Přípeřtel.: 472 744 459e-mail: baudisova@azzp.cz

Šance

Dostat druhou šanci Josef Šulc (72) skončil po vážném pracovním úrazu na vozíku. I přesto ale dokázal vybudovat výrobní družstvo ŠANCE s 30 zaměstnanci (21 OZP). V roce 2014 firmu úspěšně předal do rukou svého syna Josefa (38). Rozhovor s Josefem Šulcem seniorem Proč vozíčkář založí chráněnou dílnu? Aby se nezbláznil. Musel jsem začít pracovat, protože mě ubíjelo sedět doma […]

PONAP

Moje srdeční záležitost Pavel Bravenec (42) založil v Břeclavi v roce 2007 chráněnou dílnu PONAP se dvěma zaměstnanci. Dnes má již zaměstnanců padesát, přičemž 48 je zdravotně postižených. A má velký úspěch. Proč jste založil právě chráněnou dílnu? Byl jsem spolumajitelem firmy, která se zabývala finančním poradenstvím a zaměstnávala dvě zdravotně postižené asistentky. Práce mě ale příliš neuspokojovala. Druhý […]

Edita Černá

Život s mým druhým já Edita Černá (43) se chtěla stát novinářkou, a tak šla po gymnáziu studovat žurnalistiku. Měla v plánu užít si studentský život se všemi jeho radostmi. Plán se ale změnil. „Asi před patnácti lety, ještě na škole, jsem onemocněla, ale dlouhou dobu se nevědělo, co mi vlastně je,“ říká Edita. „Velmi brzy po sobě mi pak […]

Prodlužování skutečné lhůty mezi žádostí o příspěvek a převodem dotace

Stále častěji se setkáváme s negativními zkušenostmi našich členů. Z důvodů, které nemají racionální základ se od roku 2013 prodlužuje doba, která uplyne od podání žádosti o příspěvek do uvolnění dotace. V některých krajích hovoří až o 60% navíc letos oproti roku 2013. Rekordní doby daleko přesahují 100 dní, což pro plynulé financování zakázek a mezd v kombinaci s nutností prokazovat bezdlužnost vyžaduje […]

Anketa – využití náhradního plnění

Vážení členové,blížíme se v jednání s MPSV ČR k finále legislativní i technické podoby systému evidence náhradního plnění, která bude platit od roku 2017. Pro argumentaci by nám velmi pomohla vaše spolupráce formou vyplnění jednoduché ankety s vyjádřením objemu potvrzeného náhradního plnění za rok 2015 v průměru na jednoho přepočteného zaměstnance se ZP.

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (2015)

Nové znění zákona č. 435/2004 Sb. dle novely přijaté zákonem č. 136/2014 Sb. platné od 22.7.2014, resp. od 1.1.2015. (Vybrané §§ vztahující se k podpoře zaměstnávání OZP) Legenda: Přijaté změny nebo zrušená ustanovení Komentář AZZP ČR a SČMVD

Věcný záměr podpory zaměstnávání OZP

Po diskusích a konzultacích byl MPSV ČR předložen věcný návrh nové úpravy podpory ZZP – části III zákona o zaměstnanosti a dalších zákonů vč. prováděcí vyhlášky. V příloze je verze VII, která byla předmětem prvního jednání se zástupci jednotlivých sekcí MPSV dnes, t.j. 19.5.2014. Máme zpracován i návrh promítnutí navržených změn do jednotlivých právních předpisů, který jsme zatím ministerstvu […]

Minimální mzda s výjimkou pro ZZP

Nejbližší schůze tripartity projedná návrh na zvýšení minimální mzdy na hodnotu 9000,- Kč měsíčně. V návrhu je v souladu s uzavřenou dohodou MPSV ČR, odborů a zástupců zaměstnavatelů i zaměstnanců se ZP respektováno zachování původní výše minimální mzdy pro zaměstnance, kteří jsou držiteli statutu invalidity I. – III. stupně. Příloha

Anketa pro hodnocení transformace

Zvládly krajské pobočky a jejich kontaktní pracoviště nelehké období své transformace, kampaně s vymezováním CHPM a změnou režimu poskytování příspěvků v letech 2011-12 z pohledu ZZP? V tomto souboru anket bychom chtěli podle hlasů zaměstnavatelů vyhodnotit nejúspěšnější krajskou síť ÚP ČR a posílit tak motivaci úředníků, kterým jsme jejich situaci v posledním období vůbec nezáviděli. Je nám jasné, že hodnocení bude subjektivní. […]

Tržby za OZP v žádosti o vymezení

Na základě informací z některých krajů jsme zjistili, že některé úřady práce zpracovaly pro údajné posouzení „efektivnosti“ CHPM tabulku obsahující: obdržené dotace za poslední 4 roky, Tržby firmy za poslední 4 roky, Tržby vytvořené prací zdravotně postižených za 4 roky. Úskalí je v tom, u chráněné dílny XY může být třeba vyšší než dotace, ale když tabulku vytvoříme […]

Dotazy AZZP a SČMVD – duben 2012

Základní informace – vymezení chráněného pracovního místa Na vymezení chráněného pracovního místa (CHPM) není žadateli Úřadem práce poskytován příspěvek. CHPM se vymezuje ve vazbě na: příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů CHPM, příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě (§78 zákona o zaměstnanosti) s účinností od 1.7.2012. Čistě teoreticky: pokud se jedná […]

Odpovědi GŘ ÚP – březen 2012

CHPM, vymezování, podmínky, počty Do konce roku 2011 byli zaměstnanci pod chráněnou dílnou. Přejdou od r. 2012 automaticky do statutu CHPM nebo se musí žádat? Zaměstnanci přejdou automaticky na chráněná pracovní místa. Vymezené CHPM bude určeno pro konkrétního zaměstnance nebo na konkrétní místo? Na základě dohody s úřadem práce je zřízeno nebo vymezeno chráněné pracovní místo, […]