Průměrná mzda za 1.-3. čtvrtletí 2023

Výše minimální mzdy pro rok 2023

Přístup pouze po přihlášení

Stanovisko AZZP k návrhu MM

Přístup pouze po přihlášení

Průměrná mzda za 1.-3. čtvrtletí 2022

Anketa – nárůst minimální mzdy

Přístup pouze po přihlášení

Průměrná mzda za 1.-3. čtvrtletí 2021

Průměrná mzda za 1.-3. čtvrtletí 2020

Informace o jednáních

Přístup pouze po přihlášení

Vláda schválila navýšení MM

Průměrná mzda za 1.-3. čtvrtletí 2019

Průměrná mzda za 1.-3. čtvrtletí 2018

NAŘÍZENÍ VLÁDY 567/2006 Sb. ve znění č. 286/2017

Průměrná mzda za 1.-3. čtvrtletí 2017

Český statistický úřad dnes ráno zveřejnil hodnotu průměrné mzdy za 1.-3. čtvrtletní, která je rozhodující pro výpočet limitů náhradního plnění. Její hodnota je 28 761 Kč a limity jsou následující:

Průměrná mzda za 1. – 3. čtvrtletí 2017 28 761 Kč
2,5násobek průměrné mzdy 71 903 Kč
7násobek průměrné mzdy 201 327 Kč
28násobek průměrné mzdy 805 308 Kč

Průměrná mzda za 1.-3. čtvrtletí 2016

Statistický úřad zveřejnil hodnoty průměrné měsíční mzdy za 1.-3. čtvrtletí 2016, které jsou určující pro násobky a limity dle zákona o zaměstnanosti

Přehled a porovnání:       2016       2015
Průměrná měsíční mzda za 1. – 3. Q 27 000 25 903
2,5 násobek 67 500 64 758
7 násobek 189 000 181 321
36 násobek 972 000 932 508
28 násobek 1) 756 000 x
1) Návrh MPSV pro rok 2017

Nařízení vlády č. 233/2015 Sb.

Průměrná mzda za 1.-3. čtvrtletí 2015

ČSÚ informoval na svých stránkách o nových hodnotách průměrné mzdy za 1.-3. Q 2015, které jsou rozhodné pro ekvivalenty a násobky v roce 2016.

Průměrná mzda za 1. – 3. Q 2015       25 903 Kč
2,5 násobek činí 64 758 Kč
7 násobek 181 321 Kč
36 násobek 932 508 Kč

Průměrná mzda za 1.-3. čtvrtletí 2014

Český statistický úřad zveřejnil údaj o průměrné měsíční mzdě za 1.-3. čtvrtletí 2014, jejíž hodnota je základem pro výpočet násobků v rámci části III. zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, pro rok 2015.

Hodnota průměrné mzdy za 1. – 3. Q 2014                               25 179,-
2,5násobek 62 948,-
7násobek 176 253,-
36násobek 906 444,-

Minimální mzda od 1.8.2013

Platné znění části nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn

Schválené Vládou ČR s účinností od 1. srpna 2013 zde.

§ 1

Úvodní ustanovení

Toto nařízení stanoví

a) výši základní sazby minimální mzdy, výši další sazby minimální mzdy při omezeném pracovním uplatnění zaměstnance a podmínky pro poskytování minimální mzdy,

Číst dál

Průměrná mzda za 1.-3. čtvrtletí 2012

Český statistický úřad vyhlásil hodnotu průměrné měsíční mzdy za 1.-3. čtvrtletí 2012, která činí 24 408,- Kč.

(zdroj: http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/cpmz120412.doc)

Průměrná mzda za 1.-3. čtvrtletí 2010

Ve Sbírce zákonů č. 390/2010 v částce 140 na straně 5233 ze dne 8.12.2010 bylo uveřejněno sdělení MPSV ČR o vyhlášení průměrné mzdy v NH za 1.-3.Q.2010  pro účely zákona o zaměstnanosti (§§ 57,77,82,113 a 125 zákona č.435/2004Sb. ve znění pozdějších předpisů) činí 23 324,- Kč.