Konal se kulatý stůl v Chomutově

Mezinárodní konference v Praze

Pozvánka na mezinárodní konferenci

Konal se kulatý stůl v Praze

Pozvánka na kulatý stůl v Praze

Uskutečnil se kulatý stůl v Plzni

Proběhla konference “Quo vadis, Česká republiko?”

Pozvánka na kulatý stůl

Pozvánka na konferenci

Kulatý stůl v Brně

V prostorách Regionální hospodářské komory v Brně a ve spolupráci se SČMVD se uskutečnil další ze série kulatých stolů zaměřených na reformu podpory pracovního uplatnění OZP, k němuž byli pozváni především účastníci z Jihomoravského kraje. Záštitu poskytl místopředseda výboru Senátu PČR senátor Jan Žaloudík, který se z důvodu zahraniční cesty omluvil. Pravděpodobně z důvodu složité povolební situace si neudělal čas nikdo z pozvaných poslanců zvolených v regionu. Jednání se osobně účastnila ochránkyně lidských práv Anna Šabatová, která ve svém úvodu informovala o nové kompetenci úřadu VOP vztahující se k monitoringu Úmluvy práv osob se zdravotním postižením OSN, ratifikované ČR. Úřad postupně tvoří personální kapacitu pro tuto roli, v níž najdou uplatnění i kvalifikované osoby se zdravotním postižením, pro které je úřad připraven vytvořit nezbytné podmínky. V současné době připravuje místa pro dvě vozíčkářky.

Číst dál

Proběhla konference v Senátu PČR

Dne 30. listopadu 2017 proběhla v hlavním sále Senátu PČR konference na téma „Rehabilitace jako klíč k zaměstnání a k seberealizaci osob se zdravotním postižením“, která se uskutečnila pod záštitou jeho 1. místopředsedkyně paní Miluše Horské. Konferenci pod heslem „Měníme zažité postoje – Vracíme zdravotně postižené na trh práce“ pořádala ve spolupráci s partnery Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených ČR. Konference se zúčastnili 1. místopředsedkyně Senátu PČR Mgr. Miluše Horská, předseda výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu PČR MUDr. Peter Koliba, náměstkyně MPSV ČR Ing. Iva Merhautová, náměstek MPSV ČR JUDr. Jiří Vaňásek, prezident KZPS ČR Jan Wiesner, předseda SČMVD JUDr. Rostislav Dvořák a další zainteresovaní zástupci ministerstev a jejich organizací, zaměstnavatelů, poskytovatelů sociálních a rehabilitačních služeb ze státního i nestátního sektoru.

Číst dál

Pozvání na konferenci AZZP ČR v Senátu

AZZP ČR organizuje pod záštitou první místopředsedkyně Senátu PČR avizovanou konferenci, na kterou srdečně zveme všechny členy. Cílem konference je mimo jiné oslovit novou politickou a vládní reprezentaci a získat podporu pro další jednání.

Upřesněnou pozvánku najdete zde.

Kulatý stůl – Ostrava

18. září 2017 pořádala AZZP ČR již popáté regionální kulatý stůl zaměřený na reformu podpory zaměstnávání OZP. Tentokrát zamířila na severní Moravu – na Ostravsko. Dopoledne si někteří pozvaní účastníci prohlédli Výrobní družstvo Vkus ve Frýdku-Místku, kde v úvodu předsedkyně představenstva Zdeňka Děcká zajímavým způsobem seznámila hosty s historií družstva, s jeho aktuálními úspěchy a problémy. Následovala prohlídka provozu spojená s výkladem místopředsedkyně družstva paní Moniky Rýparové. V odpoledních hodinách se konal vlastní kulatý stůl pod záštitou a za účasti senátora Petra Koliby organizovaný ve spolupráci s krajskou hospodářskou komorou MsK. O kulatý stůl byl zájem tak velký, že někteří přihlášení museli být odmítnuti z důvodu kapacity jednacího sálu.

Číst dál

Anketa ke konferenci a k plesu

Vážení členové,

před časem jsme zveřejnili anketu, na kterou zatím odpovědělo jen málo členů. Chápeme, že aktivity plánované na závěr roku vám mohou na počátku léta připadat nepodstatné a vzdálené, na druhé straně musí výkonná rada tento týden nějak rozhodnout a začít pracovat na přípravě.

Věnujte prosím několik minut společnému zájmu a vyjádřete se, pomůžete nám i sobě.

Díky

Podpora zaměstnávání OZP není jen Zákon o zaměstnanosti

Na Zelený čtvrtek 13.4.2017 se společnou iniciativou AZZP ČR a předsedy poslanecké sněmovny Jana Hamáčka uskutečnila konference pod záštitou premiéra Bohuslava Sobotky s názvem „Podpora zaměstnávání OZP není jen Zákon o zaměstnanosti“, která navazovala na loňskou konferenci v Senátu v rámci pokračování kampaně „Měníme zažité postoje – vracíme zdravotně postižené do života“.

Konference - Podpora zaměstnávání OZP není jen Zákon o zaměstnanosti   Záštita předsedy vlády Bohuslava SobotkyPozvánka konference - Reforma podpory pracovního uplatnění OZP - Senát 15.9.2016Program konference - Reforma podpory pracovního uplatnění OZP - Senát 15.9.2016

Číst dál

Kulatý stůl – Zlín

V proslulé administrativní budově č. 21 firmy Baťa ve Zlíně se konal 20. března další kulatý stůl, který jsme pořádali pod záštitou senátora a hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka ve spolupráci s Úřadem práce ČR – Krajskou pobočkou ve Zlíně.

Na setkání jsme seznámili představitele regionu s potřebnými systémovými změnami a s kroky, které již byly podniknuty nejen na poli legislativy. Diskutovali jsme nad bariérami plynulého přechodu OZP z pasivity do pracovního uplatnění a nad možnostmi, které lze realizovat v rámci regionální spolupráce. Kulatý stůl ve Zlíně je dalším v řadě, který navazuje na konferenci AZZP v Senátu ze září 2016 v rámci kampaně Měníme zažité postoje – Vracíme zdravotně postižené do života.

Číst dál

Prohlídka výrobního družstva DITA Tábor

V rámci pořádaného kulatého stolu na ÚP v Táboře proběhla v pondělí 27. února 2017 v dopoledních hodinách prohlídka areálu výrobního družstva invalidů DITA. Hostitelské role se ujala paní Ing. Eva Samcová (předsedkyně představenstva) a paní Alena Dušková (místopředsedkyně představenstva).

Prohlídky výrobního družstva se zúčastnil JUDr. Jiří Vaňásek, náměstek MPSV ČR, Ing. Radka Maxová, místopředsedkyně Výboru pro sociální politiku PSP ČR, zástupkyně Úřadu práce – kontaktního pracoviště v Táboře – a zástupci AZZP ČR.

Číst dál

Kulatý stůl – Tábor

Také v letošním roce pokračujeme v organizaci kulatých stolů. Letošní 1. kulatý stůl se konal 27. února na půdě Úřadu práce v Táboře. Cílem setkání bylo na regionální úrovni promluvit s představiteli regionu o reformě systému podpory pracovního uplatnění OZP a o možnostech, které lze realizovat v rámci regionální spolupráce. Kulatý stůl navazuje na konferenci AZZP v Senátu ze září 2016 v rámci kampaně Měníme zažité postoje – Vracíme zdravotně postižené do života.

Záštitu nad pořádanou akcí převzala místopředsedkyně Výboru pro sociální politiku PSP ČR Ing. Radka Maxová. Kulatý stůl jsme pořádali ve spolupráci s pobočkou Úřadu práce ČR Krajskou pobočkou v Českých Budějovicích.

Číst dál

Kulatý stůl výboru pro sociální politiku sněmovny

Na návrh poslance Miroslava Opálky se 19. ledna uskutečnil společný kulatý stůl tří podvýborů výboru pro sociální politiku, jehož se účastnili prakticky všichni jeho členové.

Mimo poslanců, zástupců MPSV ČR, NROZP se zúčastnili i zástupci zaměstnavatelů – KZPS ČR, AZZP ČR, SČMVD i KZZP ČR.

Číst dál

Kulatý stůl – Hradec Králové

V pondělí 7. listopadu se na půdě Ústavu sociální práce Univerzity Hradec Králové uskutečnil kulatý stůl k reformě systému podpory zaměstnávání OZP. Záštitu nad pořádanou akcí převzala místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR Mgr. Miluše Horská a místopředsedkyně Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Ing. Radka Maxová.

Kulatý stůl navazoval na podzimní konferenci v Senátu na téma Reforma podpory pracovního uplatnění OZP v rámci kampaně Měníme zažité postoje – Vracíme zdravotně postižené do života a soustředil se na potíže prostupnosti systému pro OZP. S přípravou výrazně pomohla společnost Práce invalidů s.r.o. – aktivní člen AZZP v regionu. Zúčastnili se pozvaní zástupci odborné veřejnosti z oblasti školství, zdravotnictví, sociálních služeb, úřadů práce, zaměstnavatelé i zástupci krajských a městských úřadů. Přestože se z vážných důvodů omluvili zástupci senátu, sněmovny i vedení MPSV ČR, diskuse ukázala na řadu problémů, často chronických, které zasluhují systémové řešení.

Číst dál