Tematické listy

Tématické materiály k programu konference

AZZP vždy vedla konstruktivní dialog s vládou i MPSV ČR

Novely ZoZ od roku 2001, na kterých se AZZP podílela

60 % výdajů na podporu OZP se vrací do státního rozpočtu

Skutečné roční výdaje SR na podp. OZP jsou pouze 55 tis. Kč

Pouze 47 % OZP pracuje na kvalifikovaných pozicích

ZZP jsou již 10 let bez dosažitelné investiční podpory

Necitlivý růst MM je překážkou vstupu OZP do zaměstnání

OZZ jsou v evidenci ÚP bez zájmu zaměstnavatelů

Podpora OZZ je pouze 46 % podpory OZP 1. st. ID

Představení AZZP ČR, členů asociace a příběhy zaměstnanců

AZZP – její činnosti a profil

Úspěšné příběhy zaměstnavatelů

Úspěšné příběhy zaměstanců

Zdravotní postižení a OZP

Role mzdy je stejná u ZZP i ostatních zaměstnavatelů

Kdo jsou zaměstnavatelé s více než 50 % OZP