Co asi nevíte

Setkáte-li se s členem AZZP nebo s jiným zaměstnavatelem, který zaměstnává nadpoloviční počet zdravotně postižených osob, měli byste vědět, že:

 • družstva, společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti a podnikatelé – fyzické osoby nejsou sociálním ústavem ani podobným zařízením, ale podnikají v konkurenci na volném trhu, obvykle se samofinancují nejméně z 60 – 85 % výnosy svého podnikání,

 • mezi stovky zaměstnavatelských subjektů tohoto sociálního typu v ČR patří také velmi úspěšné velké a silné společnosti a družstva s certifikáty ISO 9000 a se stamiliónovými ročními obraty s převahou exportu do zemí nejen v rámci EU,

 • převážná část těchto firem v posledních letech značně inovovala svůj výrobní program, přešla od řady tradičních výrobních oborů k moderním technologiím a kompletačním a montážním kooperacím, často spojených s obchodní činností nebo služeb, bez níž by na moderním trhu nemohli podnikatelsky uspět – pro renomované zahraniční partnery,

 • v takové firmě pracují lidé s různým stupněm a typem zdravotního postižení, které více či méně omezuje jejich výkon, pro některé, zvláště těžce zdravotně postižené, je práce ve specializované firmě či její chráněné pracovní dílně prakticky jedinou možností seberealizace, pracovní rehabilitace,

 • tito lidé nejsou „nemocní“ – jejich zdravotní stav je stabilizován, pokud přes svůj handicap chtějí pracovat, jsou v naprosté většině motivováni odhodláním obstát v konkurenci po stránce kvality a výsledků jejich práce a nebýt závislí, než pouhou možností odměny mzdou za svoji práci,

 • nejen pracovní prostředí, nástroje a pomůcky, ale především organizace práce v takové firmě musí být silně přizpůsobena individuálním potřebám postižených pracovníků. Zdaleka se nejedná o „volný soubor“ pracovních míst, pouze přizpůsobených a zbavených technických bariér, ale „diverzity management“ je nejdůležitější součástí know-how těchto zaměstnavatelů,

 • tyto firmy, i když mají podle platných právních předpisů teoretickou možnost využít slev na dani z příjmu, při většinou velmi nízkém daňovému základu tyto slevy využijí pouze z velmi malé části,

 • příspěvky a dotace státu těmto firmám mají s výjimkou § 78 zákona o zaměstnanosti charakter nenárokový, k jejich získání musí tito podnikatelé splnit stále náročnější podmínky a nesmí mít neuhrazené závazky vůči státu (daně a odvody sociálním a zdravotním pojištění). Díky tomu jejich intenzita kolísá, také v závislosti na bilanci státního rozpočtu a měnícím se prioritám (celostátně i regionálně),

 • tito podnikatelé a jejich hospodaření jsou prakticky ze 100 % kontrolováni finančními úřady a úřady práce, intenzita kontrol je cca desetinásobná oproti ostatním subjektům,

 • že, stanete-li se jednorázovým nebo trvalým odběratelem výrobků nebo služeb těchto podniků, máte možnost prokázat “náhradním plněním” povinnosti zaměstnat stanovený podíl zdravotně postižených osob ve své firmě podle § 81 zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb.,

 • spolupracovat s takovouto firmou patří ve většině vyspělých evropských zemí nejen povinnostem ze zákona, ale je to součásti image i velkých a známých firem a korporací,

 • pojem „chráněná dílna“ od roku 2012 nebude používán v souvislosti se zaměstnáním v pracovně právním vztahu a zůstane pouze označením „sociálně – terapeutických dílen“ v rámci sociálních služeb směřujících k upevnění pracovních návyků jejich klientů.

0 odpovědí/odpovědi

Napište odpověď

Chcete se připojit k diskuzi?
Přidejte komentář!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..