Další posun jednání o příspěvku dle §78a

Je velmi pravděpodobné, že zvýšení příspěvku o 800 Kč bude v případě schválení možno uplatnit až za poslední čtvrtletí 2019. Konečně je možno ve výboru 3. října a ve sněmovně po 14. říjnu začít jednat i o řešení pro rok 2020 a následující.

Na MPSV ČR proběhla jednání na úrovni vedení týkající se navržené a projednávané valorizace, podle neoficiálních informací však jejich výsledek je opět kompromisem, který přesně odpovídá přístupu této vládní koalice k problému podpory zaměstnávání OZP.

Ministryně souhlasí pouze s doplněním zákona o zmocnění Vládě ČR upravit v případě potřeby výši příspěvku pro následující rok počínaje rokem 2020. Z našeho společného návrhu s MPSV ČR byl nejen vypuštěn normativ v závislosti na zvýšení MM, ale nakonec i souvztažnost k institutu minimální mzdy, která bude pravděpodobně jen součástí důvodové zprávy.

Pozitivní je, že touto změnou bude odstraněna hlavní překážka: nutnost zdlouhavé změny zákona po každém zvýšení MM, rozhodnutí vlády by mělo být v budoucnu učiněno současně s rozhodnutím o minimální mzdě. Postrádáme však jakoukoliv jistotu, že vůbec dojde k úpravě výše příspěvku. Navíc je jasné, že výsledek licitace o konkrétní částce bude každoročně znovu záviset na vůli vlády a na celkové rozpočtové situaci státu, na míře nezaměstnanosti a dalších faktorech. Takové řešení nám ani do budoucna neumožní odpovědně plánovat, jednat o cenách. Velmi důležitou se stane role tripartity a její třetí strany – odborů.

Pozitivní je, že pokud z pozměňovacího návrhu ve 2. čtení tisku 463 vypadne konkrétní částka, tedy závazek ke státnímu rozpočtu, měl by mít větší šanci na bezproblémové schválení ve 2. i 3. čtení sněmovny.

Pokud se jedná o projednání a schválení minimální mzdy pro rok 2020, dojde k němu pravděpodobně až v listopadu (!!!) 2019. Pro tato jednání samozřejmě použijeme vaše podklady a informace včetně výsledků ankety.