Cíle a program

Už od svého založení deklaruje asociace zájem na stabilním a  systémovém řešení podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením po vzoru vyspělejších zemí. Snažíme se ovlivňovat legislativu, exekutivu i veřejné mínění k objektivnímu pohledu na naši práci.