Naše vize a cíle

Usilujeme o rovnocenné postavení naší organizace ve vztahu k orgánům státní správy, a to zejména v procesu rozhodování o krocích ve státní politice zaměstnanosti. Zároveň očekáváme od státní správy srozumitelnou a spolehlivou systémovou a finanční podporu. Chceme naším obchodním partnerům v tuzemsku i v zahraničí nabízet kvalitní pracovní výstupy, které obstojí v konkurenci na trhu.

Stojíme o spolupráci i s dalšími partnery, kteří mají podobné společné zájmy. Snažíme se zmírnit či eliminovat překážky (zažité postoje) a snadněji vracet handicapované do života. Proto podporujeme zaměstnávání lidí s handicapem na pracovních pozicích, které odpovídají jejich kvalifikaci a pracovním schopnostem.