Kdo jsou ZZP

Členové AZZP ČR zaměstnávají osoby, které navzdory postižení chtějí pracovat. Zapojit takovou osobu do pracovního procesu vyžaduje přizpůsobení nejen pracovního prostředí, ale často i přizpůsobení organizace práce individuálním potřebám lidí s handicapem. A&nbbsp;zdaleka nemusí jít jen o přizpůsobení pracovního místa ve smyslu eliminace technických bariér.

Zaměstnavatelé zdravotně znevýhodněných osob zřizují chráněná pracovní místa v rámci chráněných dílen. Pojem „chráněná dílna” pak od roku 2012 není používán v souvislosti se zaměstnáním v pracovně právním vztahu a je spíše označením „sociálně-terapeutických dílen” v rámci sociálních služeb směřujících k upevnění pracovních návyků jejich klientů. Výdaj na jednu osobu s handicapem se nyní pohybuje kolem 50 tisíc korun ročně, oproti 120 tisícům čerpaných peněz.

Stanete-li se jednorázovým, nebo trvalým odběratelem výrobků nebo služeb takovýchto firem, máte možnost prokázat “náhradním plněním” splnění povinnosti zaměstnat stanovený podíl zdravotně postižených osob ve své firmě podle § 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Spolupracovat s takovouto firmou patří ve většině vyspělých evropských zemí nejen povinnostem ze zákona, ale je to součásti image i velkých a známých firem a korporací.