Program_strana_1_nahled

Komentář k rozhodnutí v programu obnovy

Program_strana_1_nahled Program_strana_2_nahled Program_strana_3_nahled Program_strana_4_nahled

I.

1) Ihned po obdržení rozhodnutí doporučujeme jej důkladně zkontrolovat (může obsahovat fatální překlep nebo chybu, nejen věcně, ale i početně, logicky, nikdo není neomylný)

II.

V průběhu realizace každé jednotlivé akce uvedené samostatně v rozhodnutí  je nutno kontrolovat a dodržet:

1.  V rozhodnutí uvedené:

a) účel akce (= předmět příspěvku  ad 1) tak, jak byl uveden v žádosti a v rozhodnutí

b) technické údaje (= parametry ad 2 ) tak, jak jsou uvedeny v rozhodnutí

c) podíl příspěvku z pořizovací ceny akce (= % podíl z pořizovací ceny ad 5 ) s tím, že

ca)  pokud pořizovací cena skutečná je nižší, než uvedeno v rozhodnutí, je možno čerpat  pouze do výše % uvedeného ad 5) , rozdíl nutno vrátit na účet MPSV ČR

cb) pokud pořizovací cena skutečná je rovna nebo vyšší než je uvedeno v rozhodnutí ad 3), je možné čerpat příspěvek na tuto konkrétní akci pouze do výše schválené ad 4)

2.  V rozhodnutí neuvedený termín realizace akce ad 9) (který je uveden v žádosti). V případě, že se protáhne schvalování a vydání rozhodnutí, není možno automaticky (a logicky) předpokládat zohlednění – je nutno získat písemný souhlas MPSV ČR s novým termínem.

a)   v případě strojů a dopravních prostředků (technologie) je mezním termínem vždy uvedení  do účetní evidence HIM, který

aa) byl fyzicky dodán a převzat příjemcem příspěvku (včetně evidence přechodu hranic u dovozů mimo EU)

ab) byl v plném rozsahu uhrazen (včetně DPH, na niž není příspěvek možno použít), a to včetně případného cla a nákladů na dopravu

b)  u staveb s vydaným stavebním povolením termín uskutečněné kolaudace, která již nabyla právní moci a současně zavedení do evidence HIM. V případě ohlášených staveb menšího rozsahu oznámení příslušnému stavebnímu úřadu o ukončení akce.

Další doporučení:

  • pokud se v názvu akce ad 1) změní v průběhu realizace cokoliv, co neodpovídá textu uvedenému v rozhodnutí, je nutno požádat písemně MPSV ČR o souhlas se změnou nebo o změnu rozhodnutí ad 8) . To může nastat například v případě, že výběrové řízení proběhlo již před podáním žádosti (a součástí názvu akce je konkrétní typ, dodavatel apod.) a v době realizace dochází z vážných důvodů k jeho změně.
  • Údaje o počtu udržených pracovních míst ad 6) a o počtu nově vytvořených pracovních míst ad 7) je nezbytně nutné dodržet tak, jak byly (v souvislostech) uvedeny v žádosti (vztažené ke konkrétnímu zařízení, pracovišti, dílně, provozu apod.) Pokud dojde v průběhu realizace či v dalších sledovaných letech ke změně (např. v počtu pracovních míst vytvořených v následujícím roce), i zde doporučujeme předem požádat o změnu, případně předem konzultovat s MPSV ČR jako poskytovatelem

Univerzální doporučení a zkušenost:

Jakýkoliv kontrolní orgán při kontrole oprávněnosti a účelovosti příspěvku vychází pouze a výhradně

  • ze zákona č. 435/2004Sb. § 120 (který obsahuje pouze zmocnění)
  • z aktuálního znění Programu MPSV ČR pro roky 2005 – 2006
  • z obsahu rozhodnutí vydaného MPSV ČR jako poskytovatelem včetně všech písemně doložených změn rozhodnutí (ad 8) a dodatků (fakticky se jedná o smlouvu)

Sebelépe zdůvodněná a objektivně logická odchylka od těchto dokumentů nemusí být a pravděpodobně nebude kontrolou uznána.

0 odpovědí/odpovědi

Napište odpověď

Chcete se připojit k diskuzi?
Přidejte komentář!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..