Kulatý stůl – Tábor

Také v letošním roce pokračujeme v organizaci kulatých stolů. Letošní 1. kulatý stůl se konal 27. února na půdě Úřadu práce v Táboře. Cílem setkání bylo na regionální úrovni promluvit s představiteli regionu o reformě systému podpory pracovního uplatnění OZP a o možnostech, které lze realizovat v rámci regionální spolupráce. Kulatý stůl navazuje na konferenci AZZP v Senátu ze září 2016 v rámci kampaně Měníme zažité postoje – Vracíme zdravotně postižené do života.

Záštitu nad pořádanou akcí převzala místopředsedkyně Výboru pro sociální politiku PSP ČR Ing. Radka Maxová. Kulatý stůl jsme pořádali ve spolupráci s pobočkou Úřadu práce ČR Krajskou pobočkou v Českých Budějovicích.

Hlavními body otevřené diskuse bylo poukázat na potřebu systémových změn, zhodnotit první úspěšné realizace nejen v legislativě a spolu s odbornou veřejností prodiskutovat, jak je možné na regionální úrovni odstraňovat překážky v začleňování OZP směrem k pracovnímu uplatnění.

Setkání se zúčastnili kromě hlavních vystupujících JUDr. Jiřího Vaňáska, náměstka MPSV ČR, Ing. Radky Maxové, místopředsedkyně Výboru pro sociální politiku PSP ČR, zástupců Úřadu práce Jihočeského kraje, představitelů města Tábor, významných zaměstnavatelů a členů AZZP ČR (DITA Tábor, OTAVA Písek), odborné veřejnosti z oblasti školství a sociálních služeb a zaměstnavatelů na volném trhu práce (Brisk Tábor). Ze setkání se bohužel omluvili pozvaní senátoři z tohoto kraje.

Diskuse se ubírala velmi konstruktivně, probrala se problematika:

  • prostupného systému ucelené rehabilitace,
  • návaznosti sociálních služeb na pracovní uplatnění,
  • příklady samostatných iniciativ rezortu školství a zdravotnictví.

Všichni zúčastnění se shodli na tom, že je nutné a důležité pokračovat ve spolupráci právě na regionální úrovni, neboť i přes neexistující legislativní rámec může být integrace OZP do pracovního procesu velmi přínosná.

{gallery}stories/KSTabor2017{/gallery}