O nás

Profil a poslání asociace

Jsme zájmové sdružení, fungující od roku 1993, sdružující podnikatelské subjekty (ZZP), které zaměstnávají nadpoloviční podíl zaměstnanců se zdravotním postižením. Spolu s podnikatelskými cíli naplňujeme také roli sociální. Bereme na sebe dobrovolně spoluodpovědnost nejen za pracovní, ekonomické, ale i společenské začlenění skupiny lidí se zdravotním postižením, kteří z různých důvodů nemohou nebo se jim nedaří nalézt uplatnění ve své původní profesi na volném trhu práce.

V rámci asociace pracujeme na bázi dobrovolné spolupráce. Postupně vytváříme neformální komunikační a poradenská centra v regionech, podílíme se spolu s dalšími partnery na organizování odborných i obchodních akcí. Organizujeme účelové semináře a školení, které se dotýkají mnoha oblastí.

V současné době sdružujeme 135 členů, kteří vytvářejí 15 000 pracovních míst. U našich členů pracuje 11 000 OZP, tj. celá třetina chráněného trhu práce. Naše aktivity ovlivňují životy dalšího půl milionu zdravotně postižených a jinak znevýhodněných osob v produktivním věku. Spolupracujeme se státní správou a ostatními partnery. Aktivní podpora zaměstnavatelů státem je pro pracovní uplatnění zdravotně znevýhodněných osob rozhodující a nezastupitelná.

Naše vize a cíle

Usilujeme o rovnocenné postavení naší organizace ve vztahu k orgánům státní správy, a to zejména v procesu rozhodování o krocích ve státní politice zaměstnanosti. Zároveň očekáváme od státní správy srozumitelnou a spolehlivou systémovou a finanční podporu. Chceme naším obchodním partnerům v tuzemsku i v zahraničí nabízet kvalitní pracovní výstupy, které obstojí v konkurenci na trhu.

Stojíme o spolupráci i s dalšími partnery, kteří mají podobné společné zájmy. Snažíme se zmírnit či eliminovat překážky (zažité postoje) a snadněji vracet handicapované do života. Proto podporujeme zaměstnávání lidí s handicapem na pracovních pozicích, které odpovídají jejich kvalifikaci a pracovním schopnostem.

Naše společenská odpovědnost

Podmínky na pracovním trhu se stále zostřují a to vede k častějšímu vylučování zdravotně postižených i jinak znevýhodněných spoluobčanů z trhu práce. Naše praktické dovednosti, znalosti a zkušenosti v oblasti zaměstnávání těchto osob pomáhají tento trend změnit. Považujeme za vysoce přínosné jejich zaměstnávání dlouhodobě podporovat. Celkové výdaje státu na ekonomicky neaktivního člověka jsou totiž nejméně dvojnásobkem souhrnu průměrných dotací a příspěvků na jednoho zaměstnance se zdravotním znevýhodněním.

K integraci osob s handicapem na volný trh práce chceme přistupovat komplexně. Chceme vytvořit dlouhodobě udržitelný systém podpory zaměstnavatelů těchto osob a při aplikaci změn chceme eliminovat nepříznivý dopad na ZZP. Chceme najít a prosadit moderní systémová řešení, překonat zbytečné bariéry v legislativě, administrativě a kontrolní činnosti a vyvracet zažité představy o charakteru práce lidí se zdravotním postižením, či jiným znevýhodněním.

Výhody členství v asociaci

Našim členům nabízíme informace z oblasti zaměstnávání OZP, dále zastoupení skupinových zájmů, podporu v obtížných situacích, možnost výměny zkušeností a vzájemné komunikace, prostor pro formulaci společných stanovisek a priorit.

Podporujeme spolupráci uvnitř asociace na národní i regionální úrovni. Vedle toho podporujeme i spolupráci s dalšími partnery – podnikateli, sdruženími, vzdělávacími i dalšími organizacemi, a to ve prospěch společných zájmů našich členů.

Zaměstnávání zdravotně a jinak znevýhodněných osob

Členové AZZP ČR zaměstnávají osoby, které navzdory postižení chtějí pracovat. Zapojit takovou osobu do pracovního procesu vyžaduje přizpůsobení nejen pracovního prostředí, ale často i přizpůsobení organizace práce individuálním potřebám lidí s handicapem. A zdaleka nemusí jít jen o přizpůsobení pracovního místa ve smyslu eliminace technických bariér.

Zaměstnavatelé zdravotně znevýhodněných osob zřizují chráněná pracovní místa v rámci chráněných dílen. Pojem „chráněná dílna” pak od roku 2012 není používán v souvislosti se zaměstnáním v pracovně právním vztahu a je spíše označením „sociálně-terapeutických dílen” v rámci sociálních služeb směřujících k upevnění pracovních návyků jejich klientů. Výdaj na jednu osobu s handicapem se nyní pohybuje kolem 50 tisíc korun ročně, oproti 120 tisícům čerpaných peněz.

Stanete-li se jednorázovým, nebo trvalým odběratelem výrobků nebo služeb takovýchto firem, máte možnost prokázat “náhradním plněním” splnění povinnosti zaměstnat stanovený podíl zdravotně postižených osob ve své firmě podle § 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Spolupracovat s takovouto firmou patří ve většině vyspělých evropských zemí nejen povinnostem ze zákona, ale je to součásti image i velkých a známých firem a korporací.

0 odpovědí/odpovědi

Napište odpověď

Chcete se připojit k diskuzi?
Přidejte komentář!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..