Podpora zaměstnávání OZP není jen Zákon o zaměstnanosti

Na Zelený čtvrtek 13.4.2017 se společnou iniciativou AZZP ČR a předsedy poslanecké sněmovny Jana Hamáčka uskutečnila konference pod záštitou premiéra Bohuslava Sobotky s názvem „Podpora zaměstnávání OZP není jen Zákon o zaměstnanosti“, která navazovala na loňskou konferenci v Senátu v rámci pokračování kampaně „Měníme zažité postoje – vracíme zdravotně postižené do života“.

Konference - Podpora zaměstnávání OZP není jen Zákon o zaměstnanosti   Záštita předsedy vlády Bohuslava SobotkyPozvánka konference - Reforma podpory pracovního uplatnění OZP - Senát 15.9.2016Program konference - Reforma podpory pracovního uplatnění OZP - Senát 15.9.2016

Konference se účastnilo kolem 100 odborníků z celé ČR – zástupců státní správy, organizací zdravotně postižených, zaměstnavatelů a dalších.

V úvodní části konference nejprve vystoupil kancléř PS PČR Petr Kynštetr, který tlumočil postoje a podporu předsedy sněmovny Jana Hamáčka. Náměstek ministryně práce a sociálních věcí Jiří Vaňásek poté hovořil o výsledcích dosavadních jednání a potvrdil, že společným cílem je budovat ve spolupráci s partnery v rámci zaměstnanosti systémová řešení. Dále vystoupili Václav Krása, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením, Jan Wiesner, prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a poslankyně a místopředsedkyně Výboru pro sociální politiku Radka Maxová.

Po úvodních příspěvcích pokračovala konference dvěma panelovými diskusemi. V první panelové diskusi účastníci hovořili mimo jiné o tématu koordinace rehabilitace OZP, která může pomoci zefektivnit proces začlenění OZP na volný trh práce. Mezi diskutujícími v tomto panelu byli Petr Hanuš ředitel odborných sekcí Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, zástupci Asociace poskytovatelů pracovní rehabilitace ČR Jaroslav Dostál a Petr Džambasov, poslankyně Jana Hnyková předsedkyně Podvýboru pro nepojistné dávkové systémy, zdravotně postižené, seniory a sociálně ohrožené skupiny, 1. místopředsedkyně Senátu Miluše Horská a Karel Rychtář, místopředseda AZZP ČR.

Ve druhé panelové diskusi se hovořilo o klíčových změnách v samotném systému podpory zaměstnávání OZP. Společně zde diskutovali Jiří Vaňásek, náměstek MPSV ČR, Jan Buba z GŘ ÚP ČR, poslanec Jan Skopeček člen Výboru pro sociální politiku a Zdeněk Věchet – předseda KK AZZP ČR. Do diskuse se zapojili i přítomní ředitelé poboček a kontaktních míst úřadů práce. Bylo patrné, že všichni diskutující se k podpoře zaměstnávání zdravotně postižených staví pozitivně a chtějí podporovat pozitivní motivaci jak zdravotně znevýhodněných zaměstnanců, tak jejich zaměstnavatelů.

Přítomní poslanci, poslankyně i senátorka se podělili o své zkušenosti této problematiky, ale zároveň přislíbili, že se budou snažit efektivně spolupracovat při další přípravě a prosazování systémových změn.

Zástupci AZZP ČR v závěru oznámili, že v rámci své kampaně připravují další konferenci, kterou chtějí pořádat s spolu s dalšími partnery z řad odborníků a chtějí se podrobněji věnovat tématu koordinace a rehabilitace OZP. Konference se uskuteční na půdě Senátu PČR dne 7.12.2017.

Úvodní slovo nejvyšších představitelů státu a hlavní referát

Bohuslav Sobotka, předseda Vlády ČR   Jan Hamáček, předseda PSP ČR   Hlavní referát místopředsedkyně Výboru pro sociální politiku Radka Maxová

Odborné referáty k pracovní rehabilitaci

Petr Hanuš ředitel odborných sekcí APSS ČR   Asociace poskytovatelů pracovní rehabilitace ČR Petr Džambasov

poslankyně Jana Hnyková   Karel Rychtář, místopředseda AZZP ČR

Odborné referáty k podporovanému a volnému trhu práce

Jan Buba GŘ ÚP ČR    Jan Skopeček člen Výboru pro sociální politiku

Zdeněk Věchet - Možnosti a potřeby ZZP   Zdeněk Věchet - Bariery pro rozvoj ZZP

Fotografie z konference

{gallery}stories/konference-ps-2017/foto{/gallery}