Prohlídka výrobního družstva DITA Tábor

V rámci pořádaného kulatého stolu na ÚP v Táboře proběhla v pondělí 27. února 2017 v dopoledních hodinách prohlídka areálu výrobního družstva invalidů DITA. Hostitelské role se ujala paní Ing. Eva Samcová (předsedkyně představenstva) a paní Alena Dušková (místopředsedkyně představenstva).

Prohlídky výrobního družstva se zúčastnil JUDr. Jiří Vaňásek, náměstek MPSV ČR, Ing. Radka Maxová, místopředsedkyně Výboru pro sociální politiku PSP ČR, zástupkyně Úřadu práce – kontaktního pracoviště v Táboře – a zástupci AZZP ČR.

Ve velmi úzkém kruhu se diskutovala problematika zaměstnávání OZP, nedostatek pracovních sil na trhu práce, limity v odborném vzdělávání i otázky nad možnostmi motivace OZP pro začlenění do pracovního procesu. Paní Eva Samcová přiblížila historii a vývoj firmy, její rozvoj a současnou orientaci i problémy, se kterými se potýká.

Družstvo bylo založeno již v roce 1956 a zaměstnává v současné době okolo 230 zaměstnanců, z nichž více než 50 % osob má zdravotní postižení. V textilní divizi v Táboře pracuje 130 zaměstnanců. Společnost velmi úspěšně vyváží do zahraničí, podíl exportu tvoří 57 %. Textilní výroba generuje 51 % celkových tržeb družstva. Družstvo vyrábí pod vlastní značkou Little Angel® oblečení a doplňky pro děti, zároveň se zabývá zakázkovým šitím.

Výrobní činnost je diverzifikována i do oblastí montáží – v dílně zdravotní výroby (ta je vyhrazena pouze pro OZP) se vyrábí kanyly pro mimotělní oběh krve. V nedalekém Stádleci investovalo družstvo do rozvoje moderní haly pro svoji divizi kovovýroby, kde se realizuje práce ve mzdě – služba pro místní podnikatele a instituce.

{gallery}/stories/ProhlidkaDITAtabor2017{/gallery}