SWOT analýza

Silné stránky

· je zřejmá priorita problému ve veřejném a politickém mínění většiny občanů

· motivace zaměstnavatelů je v určité formě zakotvena v zákonu a navazujících právních předpisech, které jsou postupně kultivovány

· ekonomický potenciál několika desítek tisíc ZP má význam hospodářsky a sociálně – politicky

· pozitivní příklady – infiltrace zkušeností ze zahraničí, růst informovanosti odborné veřejnosti a občanského sektoru

· ve státních rozpočtech je dlouhodobě počítáno s výdaji na podporu zaměstnanosti OZPS

· existuje v zásadě jednotný názor na zvýšení motivace ze strany reprezentantů nestátního sektoru i většiny odborníků ve státní správě


Slabé stránky


· vytvoření a udržení pracovních míst pro ZP vyžaduje vždy individuální řešení, ústupek, nestandard, způsobuje (nebo evokuje) komplikace přímé či latentní

· proti případnému konstruktivnímu přístupu části zaměstnavatelů působí samotná nemotivace ze strany OZPS (neaktivita je pro významnou část OZPS ekonomicky výhodnější)

· nesystematická legislativa (nekonzistentní sociální, důchodové a zaměstnavatelské předpisy, nekoordinovaná terminologie) nemotivuje oba účastníky systému rovnoměrně

· pokračuje růst nároků na průměrnou kvalifikaci práce, kterou OZPS nejsou vesměs schopni dosáhnout a nemají pro to vytvořeny podmínky

· je konzervována nízká průměrná kvalifikace OZPS,  struktura kvalifikace, praktická možnost zvýšení není zřejmá (ani preferovaná, zřetelně podporovaná)

· nedostatečná komunikace (osvěta) nositelů státní i nestátní politiky zaměstnanosti umožňuje působení přežitků ve veřejném mínění z minulého období

· krátkodobá (jedno volební období) a efektní (jednoduchá) opatření jsou upřednostňována před dlouhodobějšími a systémovými

· neexistuje ucelený (koordinovaný) systém vzdělávání odborníků pro oblast zaměstnanosti ZP


Příležitosti

· poprvé od roku 1991 je příležitost  posuzovat v roce 2002 legislativní a exekutivní normy komplexně (vedle sebe), v zásadě k jednomu datu (pravděpodobně 1.1.2004)

· zásadní vyřešení motivace legislativně i exekutivně přinese úsporu SR i příjmy z odvodu DP fyzických osob

· rozvíjející se základna občanského sektoru a NPO se rozvíjí jako základ pro vznik sociálně-podnikatelského sektoru

· využití finanční podpory v rámci vstupu (a před vstupem do EU) pro podporu dlouhodobějších řešení


Hrozby, rizika

· trvalé vyřazení střední a vyšší věkové kategorie OZPS z ekonomické aktivity způsobí dlouhodobě zvýšené výdaje a snížené příjmy SR (růst dlouhodobé nezaměstnanosti a podílu trvale vyřazených OZPS)

· dlouhodobé komplexní a důsledné neřešení motivace obou účastníků systému (legislativně i exekutivně) způsobí apatii obou stran, se  společenskými, ekonomickými a politickými dopady

· neřešení (nevkládání energie a prostředků) do preventivního zvyšování kvalifikace OZPS způsobí prohloubení existujícího rozporu (rozvírání nůžek) na příští generaci

· negativní hodnocení národní politiky zaměstnanosti, podnikatelského prostředí v mezinárodním měřítku

0 odpovědí/odpovědi

Napište odpověď

Chcete se připojit k diskuzi?
Přidejte komentář!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..