Zákoník práce od roku 2012

Od roku 2012 platí zákon č. 365/2011 Sb., ze dne 6. listopadu 2011, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a další navazující zákony. Text doplňujeme o některé informace k pracovněprávním vztahům s osobami se zdravotním postižením.

Především s ohledem na přijetí antidiskriminačního zákona s platností od roku 2010 také ČR definitivně přechází z modelu ochrany OZP na trhu práce na principy zajištění rovných práv a zákazu diskriminace zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením (i dalších okruhů).

Novela zákoníku práce, platná od letošního roku, přináší řadu změn a novinek, z nichž převážná většina je legislativně-technického charakteru. Samozřejmě se vztahují i k pracovněprávním vztahům s osobami se ZP, které u členů AZZP ČR a svazu tvoří většinu zaměstnanců. Co je tedy třeba si v pracovních vztazích zejména ohlídat?