Zvýšení příspěvku bude dnes projednáno ve sněmovně

Na základě intervencí a jednání s významnými představiteli poslaneckých klubů se podařilo prosadit zařazení tisku 463 obsahujícího dlouho odkládané zvýšení příspěvku dle § 78a jako kompenzaci zvýšení minimální mzdy v roce 2019, a to jako pevného bodu programu schůze sněmovny. Tisk bude projednán ve 2. čtení dnes 16.10., současně bude navržen pozměňovací návrh obsahující zmocnění vlády ke zvýšení příspěvku v odůvodněných případech, tedy i v případě dalšího zvýšení minimálních mezd a tarifů. Tento návrh získal ve Výboru pro sociální politiku podporu všech přítomných poslanců.

Tímto krokem je otevřena cesta i ke 3. čtení, pokud by byl doplněný návrh schválen, bude možno žádat za poslední čtvrtletí již o zvýšený příspěvek. Pokud Vláda ČR rozhodne o dalším zvýšení minimální mzdy, měla by podle novely projednat i zvýšení příspěvku pro rok 2020.

Doporučujeme využít pro podporu schválení všech vašich kontaktů, o dalším vývoji budeme samozřejmě informovat.