AZZP ČR se podílí na monitorovacím mechanismu Úmluvy práv osob se zdravotním postižením OSN

Již v roce 2017 rozhodla Vláda ČR o organizačním zajištění monitorovacího mechanismu Úmluvy práv OZP, kterou u OSN ratifikovala Česká republika již před více jak 10 lety. Tento monitoring zajišťuje od roku 2018 samostatný útvar Úřadu veřejného ochránce práv.

Úmluva práv obsahuje celkem tři desítky kapitol, počínaje základními právy, nediskriminací, habilitací a rehabilitací, přístupností budov a veřejné správy, sociálních služeb a také podporou zaměstnanosti osob se zdravotním postižením.

Odrazem této úmluvy v národní úrovni je Národní plán vyrovnání příležitostí osob se ZP na období 2015 – 20, který zpracovává a jeho plnění pro vládu kontroluje Vládní výbor pro zdravotně postižené osoby. AZZP ČR a SČMVD, jako nejvýznamnější zástupci zaměstnavatelů OZP, jsou zastoupeny i v tomto poradním orgánu.

Členkou monitorovacího výboru Úmluvy práv OZP při kanceláři VOP se stala také představitelka kontrolní komise AZZP ČR – její předsedkyně Helena Plachá.