Invalidita, daně a pojistné

Statut osoby se zdravotním postižením se opírá především o přiznání invalidity ve smyslu zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění a jeho prováděcí vyhlášky č. 389/2009 Sb.

Slevy na dani z příjmu právnických osob v případě zaměstnávání invalidních osob se řídí zejména zákonem č. 586/1992Sb., o dani z příjmu právnických osob.