Oceněné osobnosti

Od roku 2016 oceňujeme ty, kteří se s různým zaměřením a v různých podmínkách výrazně zasloužili o podporu pracovního uplatnění znevýhodněných, především osob se zdravotním postižením.