Jan Wiesner (2017)

prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR

Člověk s nadhledem, schopností naslouchat a vystihnout jádro problému, získat pozornost a sympatie okolí i pro nepopulární názory. Tak jej známe mnoho let, kdy jsme se s ním potkávali a potkáváme v jeho mnoha významných rolích i mimo ně.

Podnikatel, dlouholetý předseda SČMVD, dnes člen tripartity a prezident KZPS ČR. Pana Wiesnera známe jako výraznou a aktivní osobnost, která stála vždy u iniciativ a jednání o systémovém řešení podpory zaměstnávání OZP již od devadesátých let minulého století, opírajíce se o osobní zkušenosti z podnikatelské praxe.