Veřejné zakázky

Zákon o veřejném zadávání č. 134/2016 Sb. obsahuje některá ustanovení o možnosti vyhrazení veřejných zakázek, o uplatnění kvalitativních kritérií sociálního charakteru.