EU, veřejná podpora

Většina legislativních nástrojů na podporu zaměstnávání OZP nepodléhá harmonizaci s právem EU. Výjimkou je nařízení Evropské komise č. 651/2014, které upravuje podmínky a omezení veřejné podpory i v této oblasti.

V případech, kdy není možno uplatnit blokovou výjimku v rámci nařízení k  veřejné podpoře, platí omezení „de minimis“.