Legislativa

Podmínky a podporu uplatnění osob se zdravotním postižením na trhu práce ovlivňuje přímo i nepřímo celá řada právních norem i dalších předpisů. Přinášíme Vám přehled těch nejdůležitějších zákonů a vyhlášek, týkajících se oblasti zaměstnávání OZP. V úvodu je jejich přehled, v dalších částech pak aktuální znění jejich důležitých částí s případným komentářem.

Našim členům pak nabízíme nejen přístup k výkladům, doporučením a metodickým postupům, ale i možnost iniciovat a zúčastnit se pracovních porad a seminářů, na které k důležitým tématům zveme kompetentní zástupce ministerstev a úřadů.

Tisková konference