Podmínky členství

Jaké jsou podmínky členství v asociaci? Není složité stát se naším členem, pokud zaměstnáváte více než 50 % OZP, respektujete zákony a jste rozhodnuti řídit se Statutem a Etickým kodexem.  Přesto nepřijímáme členy automaticky. Snažíme se udržet náš kredit na dobré jméno jako podmínku pro naši práci, spolupráci s partnery a prosazování společných cílů. Po celou dobu naší existence nebyl žádný z členů odsouzen ani oprávněně obviněn z porušení zákonů. O výši příspěvků v jednotné výši rozhoduje pro další období sněm asociace.

Jak se stát členem

Okruh údajů k žádosti o členství v AZZP ČR ve smyslu čl. II. bodu 3) statutu AZZP ČR přijatého na sněmu dne 11.11.2008.

I. Stručný profil a historie
  • založení (zakladatelé, vlastnická struktura),
  • zkušenosti, zaměření,
  • hlavní předmět činnosti v současnosti,
  • případné vedlejší aktivity nepodnikatelské,
  • identifikační údaje v rozsahu IČ, DIČ, sídlo, statutární zástupci nebo výpis z OR.
II. Účetní výkazy

Výsledovka a rozvaha za poslední kalendářní rok a za poslední čtvrtletí (není-li tímto čtvrtletím poslední čtvrtletí v roce).

III. Obrat

(zaokrouhleně za poslední kalendářní rok a předpoklad stávajícího roku)

  • ve výrobě a kooperaci,
  • ve službách,
  • prodej zboží a nakupovaných produktů.
IV. Doporučení

Žadatel může připojit doporučení některého ze stávajících členů Asociace v rozsahu 1 stránky.

V. Vyplnit přihlášku

(formulář ke stažení)