Zákoník práce

Zákoník práce č. 262/2006 Sb. obsahuje pouze obecná ustanovení vyplývající z principu zákazu diskriminace. Pokud se osoba se zdravotním postižením stane zaměstnancem, není ničím chráněna (ač se hovoří o „chráněném“ trhu práce).

Mzda

Na základě zmocnění zákonem vydává Vláda ČR svá nařízení upravující mimo jiné výši minimální mzdy a zaručených mzdových tarifů, které jsou bez výjimek platné i pro zaměstnané OZP.