Zvýšení minimální mzdy pro rok 2021 je politické, ne ekonomické rozhodnutí

I když vláda rozhodla o kompromisní částce zvýšení MM, jedná se v kombinaci s vývojem trhu a zvyšováním příspěvku dle §78a o zesílení tlaku na oslabení postavení zaměstnavatelů OZP na trhu. Zvýšení ceny práce v prostředí, kde jen menší část podnikatelů a jejich zaměstnanců je schopna výrazně zvýšit produktivitu práce, zasáhne nejvíce skupinu ZZP, kteří zaměstnávají vyšší podíl OZP s nízkým aktuálním pracovním potenciálem.

Dotkne se nejen těchto malých a středních podniků, které zaměstnávají těžce, mentálně a kombinovaně postižené osoby, zpravidla na kratší úvazky. Velký dopad bude mít i na zaměstnavatele poskytující služby podnikům a organizacím, kde vyjednávání o cenách na rok 2021 bude ovlivněno úsporným chováním všech těchto našich zákazníků.

Naši členové dlouhodobě kritizují „politické“ administrativní plošné zvyšování zaručených mezd, k němuž v prostředí tzv „chráněného“ trhu práce již od roku 2016 postrádáme systémovou kompenzaci. Podobně zaručenou, předvídatelnou a umožňující nejen udržet pracovní místa nejslabší části znevýhodněných zaměstnanců, ale i plánovat a uskutečňovat podnikatelský – profesní a technologický rozvoj. Bez rozvoje podnikání není možno rozvíjet kvalitu pracovních míst a přibližovat jejich úroveň prostředí volného trhu práce.

Jen několik čísel:

Od roku 2011 se k 1.1.2021 postupně navýšila zaručená mzda invalidních zaměstnanců o 153 % (u těžce postižených osob dokonce o 280 %). Ve stejném období se oproti tomu příspěvek dle §78a zvyšil pouze o 83 % bez ohledu na skutečný pracovní potenciál OZP.

Z celkového objemu výdajů SR na tuto kompenzaci se stále „vrací“ do veřejných financí v podobě odvodů z mezd a daní nejméně 60 % této podpory. Více jak 60 000 OZP je stále zaměstnáno, nezatěžuje sociální systém.

 Vyšší minimální mzda od roku 2021 ovlivní jako vždy i výši všech zaručených mezd. Vláda je přitom dlouhodobě žádána o zrušení zaručených mezd v soukromém sektoru, aby si zaměstnanci a zaměstnavatelé mohli sami určovat cenu práce. Pokud Vláda soudí, že pro fungování veřejného sektoru jsou zaručené mzdy zásadní, tak by je měla zachovat pouze mimo podnikatelský sektor.

 Bez systémového řešení, které přinese efektivnější model podpory, reagující na objektivní potřeby zaměstnavatelů OZP – a to jak na volném trhu práce i u zaměstnavatelů více než 50 % OZP – není jiné řešení, než rozhodnout o další částečné kompenzaci – tedy zvýšení příspěvku pro rok 2021.

Apelujeme na MPSV ČR a na Vládu ČR, aby o této kompenzaci rozhodla již na počátku roku s účinností od 1.1.2021.