Zaměstnanost

Základní formy podpory jsou obsahem zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti a jeho prováděcí vyhlášky č. 518/2004 Sb. v aktuálním znění.

Tisková konference