“MĚNÍME ZAŽITÉ POSTOJE. Pomáháme zaměstnavatelům vracet zdravotně postižené do života.”

Jsme sdružením, společnou iniciativou a platformou, která již více než 30 let hájí zájmy významné skupiny zaměstnavatelů více než 50 % osob se zdravotním postižením. Naši členové jsou výhradně české firmy s rozmanitými obory působnosti a vzhledem k charakteru legislativních podmínek podmiňujících podporu pracovních míst zaměstnávají prakticky výhradně české zaměstnance. Usilujeme o rovnováhu podnikatelské konkurenceschopnosti a sociálního poslání ve prospěch osob se zdravotním postižením.

Posláním AZZP je poskytovat našim členům podporu při zaměstnávání OZP.

Spolupracujeme  a hledáme společný postup s orgány státní správy, zákonodárci i regionálními partnery v této specifické problematice, v níž se prolíná podnikání na volném trhu s integrací znevýhodněných. Také ale podporujeme vzájemnou komunikaci členů, včetně podpory obchodní, informační, šíření tuzemských i zahraničních zkušeností v dané oblasti, pomoc členům při překonávání překážek při jednání s úřady a státními institucemi.

Jakým přínosem je zaměstnání pro ty, kteří neměli v životě tolik štěstí můžete vidět v krátkém filmu.

Přidejte se k nám!

Jaké jsou výhody členství v asociaci?

Jako člen…

… můžete požádat o pomoc s příspěvkem na podporu zaměstnávání OZP,

… máte možnost podílet se na změnách v legislativě,

… dostáváte informace z první ruky a s předstihem,

… můžete se navzájem podporovat s ostatními členy díky výměně zkušeností,

… máte možnost účastnit se vzdělávacích akcí,

… jste součástí největší asociace s 30letou tradicí,

… jste součástí komunity.

Aktuality

Občasník AZZP

zájemcům o problematiku zaměstnávání ZP nabízíme možnost přihlášení k odběru novinek našeho webu