Jsme sdružením, společnou iniciativou a platformou, která již 30 let hájí zájmy významné skupiny zaměstnavatelů více než 50 % osob se zdravotním postižením. Naši členové jsou výhradně české firmy s rozmanitými obory působnosti a vzhledem k charakteru legislativních podmínek podmiňujících podporu pracovních míst zaměstnávají prakticky výhradně české zaměstnance. Usilujeme o rovnováhu podnikatelské konkurenceschopnosti se sociálním posláním ve prospěch osob se zdravotním postižením.

Cílem asociace je dnes nejen společný postup a spolupráce s orgány státní správy, zákonodárci i regionálními partnery v této specifické problematice, v níž se prolíná podnikání na volném trhu s integrací znevýhodněných. Cílem je také podpora vzájemné komunikace členů, včetně podpory obchodní, informační, šíření tuzemských i zahraničních zkušeností v dané oblasti, pomoc členům při překonávání překážek při jednání s úřady a státními institucemi.

Jakým přínosem je zaměstnání pro ty, kteří neměli v životě tolik štěstí můžete vidět v krátkém filmu.

Aktuality

Občasník AZZP

zájemcům o problematiku zaměstnávání ZP nabízíme možnost přihlášení k odběru novinek našeho webu