Ostravská výzva

Ostravská výzva vznikla v závěru roku 2017 naší iniciativou. Byla adresovaná politikům i kompetentním představitelům vlády a úřadů. Podepsaly ji již dvě desítky významných nepolitických osobností z různých sfér veřejného života.

Ostravská výzva k dokončení reformy podpory pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením

Podpora začlenění lidí, kteří mají následkem nemoci nebo úrazu trvale ztížený přístup k pracovnímu i společenskému uplatnění, je odrazem úrovně každé společnosti. Důležité nejsou jen sociální služby, finanční kompenzace, příspěvky a dávky. Především přiměřené pracovní uplatnění je klíčem k nalezení smyslu života osob se zdravotním postižením a k jeho kvalitě.

Už několik volebních období se nedaří překonat stereotypy, navrhnout a prosadit nezbytná systémová opatření na podporu pracovního uplatnění OZP. A to napříč působnosti jednotlivých resortů v legislativě i v exekutivě, k vytvoření důstojného, efektivního systému rehabilitace a integrace, zahrnující především

  • včasnou a efektivní koordinovanou rehabilitaci od rehabilitace léčebné až po pracovní uplatnění,
  • diagnostiku zbytkového pracovního potenciálu OZP pro pracovní a profesní rozvoj,
  • prostupný a efektivní systém přechodu ze sociální péče a služeb do pracovního uplatnění,
  • oddělení systému podpory zaměstnání mimo pracovní trh od podporovaného a volného trhu práce, včetně vytvoření „tranzitních“ programů,
  • administrativně nenáročný, pozitivně-motivační systém podpory uplatnění OZP na volném trhu práce,
  • spravedlivý, efektivní a diferencovaný systém podpory zaměstnavatelů více než 50 % OZP,
  • podpora a stimulace společensky odpovědného přístupu zaměstnavatelů k uplatnění znevýhodněných osob, především OZP.

Důsledkem stávajícího stavu je mimo jiné nedostatek veřejně známých příkladů dobré praxe. Dále je to rezignace části občanů se zdravotním postižením na možnost pracovního uplatnění a na osobní a profesní rozvoj. V neposlední řadě je to nedůvěra zaměstnavatelů v možnost využití potenciálu OZP jako zdroje pracovních sil i frustrace státních úředníků vlivem zneužívání některých nástrojů podpory. Nepřímým důsledkem je i růst veřejných výdajů na plošně působící nástroje podpory.

My, níže podepsaní,

očekáváme od kompetentních představitelů politických stran a hnutí, státní správy i samospráv, že v nadcházejícím období podpoří prosazení systémových změn a opatření na podporu pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením. Jako prioritu, napříč legislativou a exekutivou, k vytvoření důstojného, vzájemně propojeného a efektivního systému včasné a koordinované rehabilitace, bez něhož nelze pokročit od proklamací k fungujícímu systému rehabilitace pracovní, a dosáhnout stavu srovnatelného s vyspělejšími zeměmi.

Vyjadřujeme svým podpisem podporu návrhům již předloženým a projednávaným i ochotu podporovat další nezbytné změny. Shodujeme se na obsahu tohoto společného prohlášení a věříme, že náš společný hlas pomůže překonat stereotypy a přispěje ke změně myšlení a jednání politiků, odborné i ostatní veřejnosti.

Signatáři výzvy jsou:

Jiří CiencialaSenátorÚspěšný podnikatel a bývalý ministr Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc., je současně zmocněncem Vlády ČR pro Moravskoslezský kraj a výraznou osobností politického i společenského života nejen v Moravskoslezském kraji.
Vladimír DlouhýPrezident HK ČRIng. Vladimír Dlouhý, CSc., ekonom, je bývalým poslancem a ministrem, podnikatelem, aktuálně prezidentem Hospodářské komory ČR a členem Hospodářské rady Vlády ČR.
Miluše HorskáSenátorkaPrvní místopředsedkyně Senátu PČR, zakladatelka Školy Svítání Mgr. Miluše Horská se dlouhodobě angažuje ve prospěch podpory lidí se zdravotním postižením.
Milena JabůrkováPersonální ředitelkaPersonální ředitelka společnosti IBM CZ Mgr. Milena Jabůrková, MA je také viceprezidentkou Svazu průmyslu a dopravy ČR.
Peter KolibaSenátor, lékařDoc. MUDr. Peter Koliba, CSc. je předseda Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu PČR.
Václav KrásaPředseda NROZPDlouholetý předseda Národní rady osob se zdravotním postižením Mgr. Václav Krása, bývalý poslanec a výrazná osobnost zastupující zájmy zdravotně postižených osob.
Jan LataRektorProf. MUDr. Jan Lata, CSc. je rektorem Ostravské univerzity, jedné z nejvýznamnějších vysokých škol v ČR rozvíjející též centrum pomoci studentům se speciálními potřebami (Pyramida) a oceněným odborníkem v oblasti hepatologie.
František Václav LobkowiczBiskup ostravsko-opavskýPremonstrát původem ze známé šlechtické rodiny Monsignore František Václav Lobkowicz je duchovním převorem Českého velkopřevorství a ústředním duchovním rádcem Junáka.
Václav MalýBiskup a duchovníMonsignore Václav Malý je bývalým známým disidentem, tajně vysvěceným na kněze, dnes kanovníkem Metropolitní kapituly u sv. Víta, titulárním biskupem marcelliánským a pomocným biskupem pražským.
Tatiana MedveckáHerečkaTatiana Medvecká, známá herečka, je členkou souboru Národního divadla v Praze, aktivně se angažuje na podporu znevýhodněných a potřebných včetně osob se zdravotním postižením.
Jan PfeifferLékařEmeritní přednosta kliniky rehabilitačního lékařství UK v Praze Prof. MUDr. Jan Pfeiffer, DrSc. je, zakladatelem moderní rehabilitace a základů ergodiagnostiky v ČR.
Petr PithartVysokoškolský učitelBývalý známý disident, vůdčí osobnost Občanského hnutí Doc. JuDr. Petr Pithart, dr. h. c. byl prvním předsedou české vlády, dlouholetým senátorem a předsedou Senátu PČR.
Jan RafajPersonální ředitelŘeditel lidských zdrojů a vnějších vztahů společnosti Arcellor-Mittal Mgr. Jan Rafaj, MBA je současně je členem představenstva společnosti. Je viceprezidentem Svazu průmyslu a dopravy ČR.
Radek ŠpicarPodnikatel a poradceRadek Špicar, M.Phil. je viceprezidentem Svazu průmyslu a dopravy ČR, působil mimo jiné jako ředitel sekce vnějších vztahů společnosti Škoda Auto, v poslední době se angažuje ve prospěch společenské odpovědnosti podnikání, zejména v rámci Aspen Institute CE.
Olga ŠvestkováPřednostka klinikyBývalá přednostka Kliniky rehabilitačního lékařství LF Univerzity Karlovy Doc. MUDr. Olga Švestková, CSc. byla také dlouholetou propagátorkou koordinované rehabilitace a ergodiagnostiky osob se zdravotním postižením.
Michal VieweghSpisovatelMgr. Michal Viewegh, původně učitel a redaktor, dnes velmi úspěšný spisovatel, autorem nejméně 25 knih překládaných do zahraničí, z nichž nejméně 9 bylo v ČR zfilmováno.
Heřman VolfPodnikatel a vizionářHeřman Volf, sám vozíčkář po úrazu, je zakladatelem a představitelem spolku Cesta za snem, výraznou osobností, organizátorem série úspěšných společenských a sportovních akcí ukazujících lidem s postižením cestu k seberealizaci a k plnému životu.
Jan WiesnerPrezident KZPS ČRJan Wiesner jako podnikatel, později dlouholetý předseda SČMVD a člen zaměstnavatelské delegace RHSD, stojí již od roku 1990 v čele iniciativ k systémovému řešení podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Souhlasíte s obsahem výzvy? Vyjádřete jí i Vy svoji podporu!