Profil asociace

Asociace je již 30 let sdružením, společnou iniciativou a platformou, která hájí zájmy významné skupiny zaměstnavatelů usilujících o rovnováhu podnikatelské konkurenceschopnosti se sociálním posláním ve prospěch osob se zdravotním postižením. Jsme realisté – ne idealisté.

AZZP ČR vznikla roku 1993 jako zájmové sdružení podnikatelů – zaměstnavatelů více než 50 % osob se zdravotním postižením. Jsou mezi nimi lidé se všemi druhy a stupni postižení. Cílem asociace je dnes nejen společný postup a spolupráce s orgány státní správy, zákonodárci i regionálními partnery v této specifické a citlivé problematice, v níž se prolíná podnikání na volném trhu s integrací znevýhodněných. Cílem je také podpora vzájemné komunikace členů, včetně podpory obchodní, informační, šíření tuzemských i zahraničních zkušeností v dané oblasti. Asociace pracuje na bázi dobrovolné spolupráce, nevytváří pevnou organizační strukturu, funkcionáři pracují dobrovolně. Postupně vytváří neformální komunikační a poradenská centra v regionech, podílí se spolu s dalšími partnery na organizování odborných i obchodních akcí. Organizuje účelové semináře a školení k důležitým problémům, nejen k samotné problematice dotací.

Již od roku 2014 jednáme s MPSV ČR a sociálními partnery o návrhu změn komplexního přístupu k podpoře pracovního uplatnění OZP na trhu práce. První výsledky, ovšem zatím jen dílčí, přišly v roce 2018.

Kdo jsme

Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených má dnes téměř 130 členů s více jak 19 500 zaměstnanci. Z tohoto počtu je nejméně 14 500 osob se zdravotním postižením. Počtem pracovních míst reprezentuje pětinu zaměstnanců všech skutečných podnikatelských subjektů tohoto zaměření. Členové asociace jsou výhradně české firmy. Vzhledem k charakteru legislativních podmínek podmiňujících podporu pracovních míst zaměstnávají prakticky výhradně české zaměstnance.

Členové asociace podléhají jako pravidelní příjemci státních dotací a příspěvků velmi častým kontrolám finančních úřadů a dalších státních orgánů. Výsledky kontrol jsou v rozhodující většině negativní. Tato uvedená skutečnost svědčí o serióznosti a solidnosti členů asociace jako obchodních a finančních partnerů na tuzemském i zahraničním trhu.

Členové respektují základní cíl své činnosti, směřující k začleňování lidí se zdravotním postižením do života společnosti. AZZP ČR se řídí obsahem Etického kodexu, přijatého na sněmu v červnu 2011.

Kancelář AZZP ČR je připravena poskytnout o svých členech další nezbytné informace a reference, případně doporučit kontakt s některým z regionálních center v ČR.