Co se nám povedlo

Co se nám za zatím 30 let naší činnosti povedlo?

1993 – Založili jsme AZZP ČR.

2001 – Ustáli jsme snahy o zrušení asociace, ozdravili ji a začali se aktivně zapojovat do tvorby legislativy upravující systém dotací nahrazující dosavadní pravidla.

2004 – Byli jsme u zrodu zásadní novely zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Její základ tvořil příspěvek v kombinaci s podporou chráněných dílen a podporou investic.

2008 – Pomohli jsme zamezit plošnému krácení podpory jako reakci na zneužívání příspěvku fiktivním zaměstnáváním osob s těžkým zdravotním postižením.

2011 – Byli jsme u vzniku Charty sociálního podnikání, také se povedlo dojednat rozumné kompromisy změn v systému.

2014 – Ve spolupráci s KZPS ČR a SČMVD jsme připravili a předali vedení MPSV iniciativní návrh komplexních změn legislativy, byli jsme u vzniku pracovní skupiny MPSV, jejímž členem jsme dodnes.

2016 – Rozjeli jsme propagační kampaň, v jejímž rámci proběhly v následujících letech mimo jiné 4 konference (včetně jedné mezinárodní) a několik kulatých stolů v regionech. Zástupci asociace se aktivně účastnili dalších konferencí, seminářů, workshopů. Dodnes aktivně jednáme s politiky na úrovni výborů sněmovny a senátu. Ocenili jsme první osobnosti, které se zasloužily o lepší přístup ke společenské odpovědnosti ve prospěch znevýhodněných osob na trhu práce.

2017 – Spolupracovali jsme s MPSV ČR na vzniku elektronické evidence náhradního plnění. Pořádali jsme pro členy semináře a konzultace na téma jejího využití v praxi. Podíleli jsme se na vzniku novely zákona o zaměstnanosti, která mimo jiné zrušila uznávání jednotlivých „chráněných“ pracovních míst a nahradila ho uznáváním firmy jako uznaného zaměstnavatele na chráněném trhu práce. Nejen pro členy a stakeholdery, ale i pro širokou veřejnost jsme zorganizovali ples.

2018 – Spolupracovali jsme s MPSV ČR a ÚP ČR na odladění problémů s EENP. Pomáhali jsme členům s problémy nejen s EENP, ale i s uznáváním zaměstnavatele podle novely zákona o zaměstnanosti.

2020-2021 – Spolupracovali jsme s MPSV na novele zákona o zaměstnanosti vyvolané pandemií covid-19, ale také jsme třeba pomáhali členům s nákupem a distribucí antigenních testů.

2022-2023 – Spolupracujeme s MPSV na další důležité novele zákona o zaměstnanosti, která má korigovat „chráněný“ trh práce. Připomínkovali jsme návrh zákona o sociálním podniku, podařilo se prosadit některé důležité úpravy.

V mezidobích jsme se aktivně zapojovali a stále zapojujeme do přípravy dalších novel zákona o zaměstnanosti. Jednali jsme a jednáme o navyšování příspěvku na podporu zaměstnanosti OZP podle § 78(a) zákona o zaměstnanosti. Účastnili jsme se a dále se účastníme připomínkování dalších zákonů souvisejících s touto problematikou.

Vždy jsme tu byli a stále jsme (nejen) pro své členy. Pomáháme jim řešit problémy, propojujeme je mezi sebou, pořádáme pro ně semináře na aktuální témata.