Dle předpisů Evropské unie je možné poskytnout veřejnou podporu pouze ve výši 100 000 EUR během tří let.

V praxi toto znamená, že její celková výše poskytnutá jednomu příjemci nesmí nepřesáhnout částku 100 000 EUR (v přepočtu kurzem devizového trhu vyhlášeným Evropskou centrální bankou platným ke dni prvního poskytnutí veřejné podpory) v období tří let na strojní vybavení, které není dodatečným nákladem spojený s úpravou nebo pořízením stroje nebo technologického zařízení umožňujícího zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Vzhledem k tomu, že Česká republika vstoupila do Evropské unie 1.5.2004 započítává se výše uvedené až od tohoto data (tj. rozhodnutí datované 1.5.2004 a dále). Informace, které se týkají této problematiky a vše co do tohoto zapadá, je uvedeno v přiložené prezentaci.

Vyplnění tabulky:

Do tabulky, které jste obdrželi buď od příslušného úřadu práce nebo od nás, nebudete vyplňovat údaje, týkající se příspěvků dle programu dle § 120 zákona o zaměstnanosti poskytnuté ministerstvem práce a sociálních věcí. Budete vyplňovat pouze údaje o finančních prostředcích, které jste obdrželi od jiných institucí, jejichž příspěvky jsou součástí veřejné podpory, což je uvedeno v jednotlivých rozhodnutích.

Takto vyplněný formulář zašlete buď na příslušný úřad práce nebo přímo na ministerstvo práce a sociálních věcí.