Josef Šulc (2016)

předseda AZZP ČR

Třetím oceněným je člověk, který přes své vážné zdravotní postižení dokázal nejen vybudovat firmu, která dala pracovní příležitost desítkám lidí, ale po 25 letech ji v dobré kondici předal svému nástupci. Pan Josef Šulc mimo to od roku 2001 nepřetržitě zastává funkci předsedy AZZP ČR.

Svou přirozenou autoritou dokázal vždy stmelovat rostoucí členskou základnu a mnohdy ne úplně jednotné názory. Byl vždy tam, kde bylo potřeba, a významně tak přispěl k dnešní prestiži největšího sdružení tohoto typu v ČR. Za jeho celoživotní přínos mu děkujeme.