zakladatel a jednatel společnosti EDOST Chomutov, předseda Asociace pracovní rehabilitace ČR.

Oceněný je iniciátorem a realizátorem velkých a úspěšných projektů k řešení systému rehabilitace a pracovní integrace osob se zdravotním postižením. Dlouhodobě soustavně usiluje o vytvoření systému koordinace rehabilitace jako nedílné součásti komplexního řešení integrace osob se zdravotním postižením i jinak znevýhodněných do plnohodnotného života společnosti.