PhDr. Helena Plachá (2020)

zakladatelka a jednatelka společnosti Mravenec v Chebu a předsedkyně KK AZZP.

Helena Plachá dlouhodobě dokáže využívat všestranných zkušeností podnikatelských, politických i v sociálních službách ve prospěch celku. Bez ohledu na čas a osobní zájmy je vždy připravena se zapojit, účastnit se týmové práce a většiny aktivit asociace na podporu společenské a pracovní integrace osob se zdravotním postižením i jinak znevýhodněných.