JUDr. Petr Šimerka (2016)

bývalý náměstek ministryně MPSV ČR

Oceňujeme dlouholetou odpovědnou a náročnou práci člověka, který nejen že zastával významné funkce ve státní správě, včetně funkce ministra, avšak bez ohledu na politickou orientaci mnoha vlád nikdy neztratil svoji nestrannost a korektnost v jednáních.

Doktor Petr Šimerka vedl v letech 2014-2015 z pozice 1. náměstka ministryně MPSV jednání o komplexním řešení systému podpory zaměstnávání OZP, a byl v problematice OZP vždy schopen poradit a pomoci. Vážíme si jeho lidských morálních vlastností a rádi bychom mu za to poděkovali.