Ing. Jiří Hlavatý (2016)

statutární ředitel společnosti JUTA a senátor

Dalším oceněným je člověk, který vynikl v podnikatelském světěje tvůrcem současného úspěchu jedné z největších ryze českých obchodních společností JUTA Dvůr Králové. Pan senátor Jiří Hlavatý je propagátorem a praktickým realizátorem společenské odpovědnosti podnikání, která je jednou z perspektivních cest k integraci lidí s postižením na trh práce.

Je zároveň nositelem řady ocenění. Oceňujeme osvíceného člověka, který svými názory a jednáním ukazuje cestu od povinností, kvót a sankcí k dobrovolnému uvědomělému využití pracovního potenciálu znevýhodněných lidí podmínkách, které nejsou pro tuto skupinu nijak příznivé.