Společnost ŠKODA AUTO, a.s. (2018)

Společnost ŠKODA AUTO, a.s., dlouhá léta prokazuje aktivní a profesionální přístup k podpoře dalšího uplatnění osob se zdravotním postižením. Oceňujeme zejména profesionalitu přístupu a komplexnost vnitropodnikového systému, který je stále v úzké spolupráci se sociálním partnerem budován a zdokonalován a poskytuje příležitost stovkám spokojených zaměstnanců. Může tak být příkladem řadě velkých podniků nejen v České republice. Cenu přebrala Dipl.-Ing. Hana Cejnarová, MBA, vedoucí v oblasti Řízení lidských zdrojů společnosti ŠKODA AUTO, a.s.