JUDr. Jiří Vaňásek (2020)

Jiří Vaňásek dlouho pracoval ve státní správě, naposledy jako náměstek sekce 4 MPSV ČR, aktuálně ve společnosti BP Olomouc, která je členem asociace.

JUDr. Jiří Vaňásek prokázal zejména svou angažovaností ve státní správě, naposledy jako vedoucí pracovních skupin ministerstva, ojedinělou a výjimečnou schopnost systémového přístupu. Také jeho zásluhou se v letech 2017-18 podařilo prosadit dílčí prvky jako základ budoucích nezbytných změn systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením – a to i přes řadu vnějších i vnitřních překážek. I po odchodu ze státní správy využívá oceněný svých zkušeností a pokračuje ve spolupráci na společném úsilí o vytvoření efektivního systému podpory zaměstnávání OZP v ČR.