Informace pro odběratele náhradního plnění

V souvislosti se zavedením elektronické evidence náhradního plnění došlo od 1.1.2018 ke změně zákona o zaměstnanosti. Od tohoto data již není nutno vyžadovat od jednotlivých dodavatelů náhradního plnění čestná prohlášení (na fakturách), ani kopie dohod zaměstnavatele s Úřadem práce ČR.

Již od října 2017 lze zjistit oprávnění k poskytování náhradního plnění na seznamu ověřených dodavatelů na portále MPSV ČR. Tento portál je průběžně aktualizován.

Podle novely zákona o zaměstnanosti platí od 1.1. do 30.6.2018 přechodné ustanovení, podle kterého se považují všichni zaměstnavatelé ověření Úřadem práce ČR a zavedení do seznamu MPSV ČR za uznané zaměstnavatele. Pokud by tito zaměstnavatelé neuzavřeli do 30.6.2018 zmíněnou dohodou o uznání s Úřadem práce ČR, nebudou již po 1.7.2018 vedeni v tomto veřejném seznamu, a tudíž ani nebudou moci náhradní plnění poskytovat.

Podrobnosti též na portále MPSV ČR.