Konal se regionální kulatý stůl v Praze

Ve spolupráci s Kontaktním pracovištěm ÚP v Praze se v pondělí 3.12.2018 uskutečnil další z regionálních kulatých stolů, tentokrát v Praze – Ruzyni. Záštitu poskytl poslanec Patrik Nacher a pozváni byli především účastníci z Prahy, ale také ze Středočeského kraje.

Účastníci se zastoupením jak specialistů a vedoucích pracovníků Úřadu práce ČR, zaměstnavatelů a jejich sdružení, tak i zástupců OZP a jejich organizací, ale i např. Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí se zejména shodli

  • na nutnosti systémového oddělení skutečné chráněné práce OZP bez pracovního poměru a skutečného zaměstnání na volném nebo podporovaném trhu práce se všemi atributy závislé práce s přidanou hodnotou,
  • na nezbytnosti koordinovaného řešení podpory pracovních míst OZP a mimopracovních podmínek OZP, které však často podmiňují jejich možnost pracovat,
  • na posílení podpory a motivace zaměstnavatelů OZP na volném trhu práce se současným snížením administrativních nároků

a podpořili některé návrhy, o nichž pokračují diskuse v rámci pracovní skupiny sekce zaměstnanosti MPSV ČR a partnerů.

Současně doporučili řešit i některé technické překážky, na které upozornili účastníci z praxe:

  • v rámci nejasného řešení problematické podpory skupiny OZZ sjednotit režimy úhrad zdravotního pojistného v případech, kdy tito lidé pracují např. na kratší pracovní úvazek,
  • zabývat se kolizí rent a invalidních důchodů u zaměstnanců z některých náročných dělnických profesí s povinností evidence uchazečů o práci a samotnou motivací pracovat.

Závěry jednání budou využity (nejen) pro práci zmíněné pracovní skupiny MPSV ČR.