Kulatý stůl v Brně

V prostorách Regionální hospodářské komory v Brně a ve spolupráci se SČMVD se uskutečnil další ze série kulatých stolů zaměřených na reformu podpory pracovního uplatnění OZP, k němuž byli pozváni především účastníci z Jihomoravského kraje. Záštitu poskytl místopředseda výboru Senátu PČR senátor Jan Žaloudík, který se z důvodu zahraniční cesty omluvil. Pravděpodobně z důvodu složité povolební situace si neudělal čas nikdo z pozvaných poslanců zvolených v regionu. Jednání se osobně účastnila ochránkyně lidských práv Anna Šabatová, která ve svém úvodu informovala o nové kompetenci úřadu VOP vztahující se k monitoringu Úmluvy práv osob se zdravotním postižením OSN, ratifikované ČR. Úřad postupně tvoří personální kapacitu pro tuto roli, v níž najdou uplatnění i kvalifikované osoby se zdravotním postižením, pro které je úřad připraven vytvořit nezbytné podmínky. V současné době připravuje místa pro dvě vozíčkářky.

Také Úřad práce ČR v rámci systémového projektu posiluje odbornou kapacitu specialistů pro pracovní rehabilitaci a práci s OZP a jejich zaměstnavateli, jednání se zúčastnila vedle zástupců vedení úřadu Ivany Ondrákové a Jiřího Fukana i nová metodička pro tuto oblast Jana Ruberová.

Jednání byli přítomni zástupci Krajské pobočky Úřadu práce, předseda Krajské hospodářské komory jižní Moravy Tomáš Psota, zástupci škol, významných neziskových organizací poskytujících odbornou pomoc a zprostředkování služeb OZP, zástupci zaměstnavatelů a dalších zainteresovaných organizací.

V úvodním vystoupení informoval přítomné místopředseda AZZP ČR a ředitel odboru SČMVD Karel Rychtář (i z pověření omluveného náměstka ministryně práce a sociálních věcí Jiřího Vaňáska) o průběhu a výsledcích jednání nejen o nově přijatých změnách zákona o zaměstnanosti. Zmínil se i o dalších záměrech a potřebných změnách v oblasti koordinace rehabilitace OZP, systému podpory na volném trhu práce, daňových slevách a dalších nástrojích, které zatím nejsou dostatečně konzistentní a navzájem propojené, snižují tím efektivnost nástrojů v působnosti jednotlivých okruhů rehabilitace.

Jedním z cílů kulatých stolů je podpořit navazování neformálních vztahů mezi regionálními aktéry v této oblasti, i tak lze částečně kompenzovat nedostatečnou koordinaci nástrojů a opatření.

V diskusi zazněly nejen úvahy o možnostech využití spolupráce, ale i praktické zkušenosti a návrhy, na místě došlo např. k dohodě o budoucí spolupráci centra Teiresiás Masarykovy univerzity v Brně s pobočkami úřadu práce na podpoře uplatnění absolventů, nejen denního studia, ale i dalšího vzdělávání.

Zástupci poskytovatelů služeb – konkrétně Sdružení Práh, Ligy vozíčkářů či AGAPO se shodli na dobrých zkušenostech, pokud je podpora uplatnění spojitá a včasná, jejich kapacity však jsou omezené nejen fyzicky a organizačně, ale i finančními zdroji.

Přítomní zaměstnavatelé hovořili o nezbytnosti diferencovat podporu ve více úrovních, schválené změny od roku 2018 jsou dobrým základem, ale konkurenční prostředí je i v době konjunktury stále tvrdší, bez podpory technického a kvalifikačního rozvoje není udržitelná pozice části zaměstnavatelů více než 50 % OZP, kteří i přes poskytovanou (a od roku 2018 zvýšenou) podporu pracovních míst OZP musí převážnou část zdrojů získávat ze skutečných tržeb ze svého skutečného, ničím nechráněného podnikání na volném obchodním trhu. A to přesto, že zaměstnávají výraznou většinu osob s různým typem a stupněm zdravotního postižení.

Jako pozitivní přijali účastníci příklad Magistrátu města Brna, který jako jediný z cca 35 šetřených statutárních měst v ČR (zaměstnavatelů v komunální sféře) dlouhodobě zaměstnává více jak 4 % OZP (135 z celkového počtu více než 2500 zaměstnanců). Škoda jen, že se ze zdravotních důvodů omluvila vedoucí personálního útvaru paní Bohuslava Zámečníková. Ivana Ondráková v té souvislosti uvedla, že podobnou bilancí se může pochlubit i Krajská pobočka ÚP ČR v Brně.

Diskutující byli také informováni o aktivitě AZZP ČR formou „Ostravské“ výzvy určené nové politické reprezentaci, kterou podepsalo již několik desítek významných nepolitických osobností z různých oblastí života, a které je možno vyjádřit podporu veřejně na webu AZZP ČR.

V závěru organizátoři poděkovali účastníkům za aktivní účast, společně vyjádřili přesvědčení o nutnosti pokračovat v jednáních a požádali o oslovení nově zvolených poslanců v zájmu vyšší politické priority a podpory řešení tématu, než tomu bylo dosud. Apelovali na šíření příkladů dobré praxe a na využití všech možností vzájemné spolupráce, formální i neformální.

{gallery}stories/KSBrno2017{/gallery}