Podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením

aneb

Quo vadis, Česká republiko?

Historie, současnost, trendy, hrozby a příležitosti Prostupnost systému rehabilitace, přípravy a zaměstnávání OZP Hlavní články systémového řešení

Konference se uskuteční pod záštitou Miluše Horské, první místopředsedkyně Senátu PČR

v Praze dne 25. října 2018

v hotelu AMARILIS, Štěpánská 18

od 10:00

Program

1. Zahájení a úvod konference 10:00
  • Miluše Horská, první místopředsedkyně Senátu PČR
  • Radka Maxová, předsedkyně výboru pro sociální politiku PS PČR
  • Jan Wiesner, prezident KZPS ČR
2. Ohlédnutí za 100 lety historie (od trafiky válečného invalidy k integraci OZP do práce a společnosti) 10:30
  • Jan Uherka, místopředseda NRZP ČR
3. Místo OZP na současném moderním trhu práce, trendy, příležitosti a hrozby 10:50
  • Jiří Vaňásek, náměstek MPSV ČR
4. Kde končí sociální a pracovní rehabilitace a začíná skutečné zaměstnání OZP v rovnoprávném pracovním vztahu 11:15
  • Vilma Baudišová, předsedkyně AZZP ČR
  • Renata Čekalová, předsedkyně SENZA Prostějov
5. Příklady z praxe různého typu a zaměření 11:40
6. Přestávka na oběd
7. Hlavní cíle a směr ke skutečného systémového řešení podpory 12:50
  • Karel Rychtář, místopředseda AZZP ČR a ředitel odboru ZZP SČMVD
8. Panelová diskuse 13:10
9. Závěr konference 14:30

Na konferenci je možno se přihlásit zde.

Z akce budou pořizovány fotografie.