Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR

Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených ČR

Svaz českých a moravských výrobních družstev

si Vás dovolují pozvat na mezinárodní konferenci pořádanou pod záštitou

Ing. Radky Maxové, předsedkyně výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny PČR

Osoby se zdravotním postižením na trhu práce

Kdy, jak a proč.

Místo konání: Praha, Emauzský klášter, Vyšehradská 49

Datum konání: 4. dubna 2019 od 10.00 do 16.00

„Využití diverzity přístupu a správného vnímání specifických podmínek otevírá lidem cestu, na jejímž konci se mohou stát nejen zaměstnanci, ale i užitečnými a ceněnými spolupracovníky. Přestože existují nástroje a pobídky, stále převládají obavy z neznámého, předsudky a pragmatismus, který nese dnešní doba.Opravdu systémové řešení vyžaduje koordinované změny systémů důchodových, sociálních i nástrojů podpory na trhu práce a také změnu myšlení klíčových aktérů nejen na trhu práce.“

Program

Úvodní část

Ing. Radka Maxová, předsedkyně Výboru pro sociální politiku PS Parlamentu ČR

Mgr. Marek Plura, poslanec EP, Polsko

Jan Wiesner, prezident KZPS ČR

MUDr. Olga Sehnalová, MBA, poslankyně EP, Česká republika

JUDr. Rostislav Dvořák, předseda SČMVD

Ing. Vilma Baudišová, předsedkyně AZZP ČR

Odborná část

JUDr. Jiří Vaňásek (náměstek MPSV ČR) – cíle a záměry pro 2020-21, jednání pracovní skupiny MPSV a hlavní problémy

Olga Sehnalová, poslankyně EP, Česká republika – pozice OZP na trhu práce

Mgr. Petr Hanuš (Unie zaměstnavatelských svazů ČR) – Cesta k uplatnění OZP na pomezí sociální rehabilitace a zaměstnání

Maria Egger (BFI – BBRZ Linz) – Zkušenosti s integrací a uplatněním OZP v Rakousku (chráněná dílna vs. integrační zaměstnávání)

Ing. Vilma Baudišová (předsedkyně AZZP ČR) – Žijeme a pracujeme tady a teď, cesta od reality ke koncepčnímu řešení

Panelová diskuze

Jiří Vaňásek, Petr Hanuš, Maria Egger, Marek Plura, Olga Sehnalová, zástupce ZZP

Hlavní cíle a směr ke skutečného systémového řešení podpory

  • Jak vyplnit mezistupeň mezi sociální rehabilitací a skutečným zaměstnáním OZP s velmi nízkým aktuálním pracovním potenciálem?
  • Jak změnit motivaci zaměstnavatelů na volném trhu práce i motivaci OZP k většímu zájmu o pracovní uplatnění – překážky a faktory v systému i ve veřejném mínění?
  • Může být Úřad práce ČR jediným poskytovatelem služeb zaměstnanosti? Možnosti síťování a využití externích služeb, zkušenosti odjinud.

Závěr konference

Ing. Karel Rychtář, místopředseda AZZP ČR

Na konferenci bude zajištěno tlumočení do anglického jazyka a přepis pro neslyšící.

Z akce budou pořizovány fotografie a videozáznam.

Přihlásit se můžete zde