Příspěvek za 4. čtvrtletí 2019 byl definitivně navýšen

31.12.2019 vyšla ve Sbírce zákonů novela zákona o zaměstnanosti, s účinností od 1.1.2020. To znamená, že od 4. čtvrtletí se výše příspěvku podle § 78a zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti zvyšuje na 12 800 Kč (+ paušál 1 000 Kč, který zůstává nezměněn). Zároveň může začít tripartita jednat s vládou o případném navýšení příspěvku pro rok 2020 v sousislosti s dalším zvýšením minimální mzdy.