Průměrná mzda za 1.-3. čtvrtletí 2010

Ve Sbírce zákonů č. 390/2010 v částce 140 na straně 5233 ze dne 8.12.2010 bylo uveřejněno sdělení MPSV ČR o vyhlášení průměrné mzdy v NH za 1.-3.Q.2010  pro účely zákona o zaměstnanosti (§§ 57,77,82,113 a 125 zákona č.435/2004Sb. ve znění pozdějších předpisů) činí 23 324,- Kč.