Různé světy – Stejný cíl

Úspěšně podnikat a přitom kvalitně zaměstnávat osoby se zdravotním postižením není legrace, vyžaduje to podmínky, znalosti, zkušenosti, individuální přístup.

Posuďte společně s námi, jak je to doopravdy s ochranou jejich pracovních míst a jaké jsou aktuální radosti a starosti firem, které se rozhodly umožnit aktivně se zapojit lidem se zdravotním postižením.

Delší verzi naleznete na YouTube.

Video vzniklo ve spolupráci s KZPS ČR a SČMVD.