Sněm AZZP ČR

Sněm AZZP ČR se uskutečnil 19. května 2017 na tradičním místě v hotelu Skalský dvůr u Bystřice nad Pernštejnem, letos jako volební.

Sněm projednal zprávy Výkonné rady a Kontrolní komise včetně hospodaření, schválil rozpočet na rok 2017. Zprávy i diskuse se kromě interních záležitostí zabývaly nejen výsledky legislativních jednání a návrhů, jejichž projednání ve sněmovně a v senátu je ohroženo nestabilní politickou situací. Sněm se vyjádřil i ke strategii budování systému podpory zaměstnávání OZP s větším důrazem na obchodní, podnikatelský i investiční rozvoj, bez něhož nelze zajistit ani osobní a profesní rozvoj zaměstnaných osob se zdravotním postižením. Jen tak může prostředí zaměstnavatelů OZP plnit svoji žádoucí integrační roli.

Značné znepokojení členů vyvolávají populistické návrhy na neodůvodněné a nepodložené zvýšení minimálních mezd a mzdových tarifů. Za poslední tři roky dochází při zrušení výjimek ke zvýšení minimální mzdy o 4200 korun měsíčně, což může existenčně ohrozit už většinu členů, zaměstnávajících v průměru 70 % OZP.

V rámci diskuse účastníci sněmu poděkovali odstupujícímu dlouholetému předsedovi Josefu Šulcovi za více jak 17letou práci ve vedení AZZP ČR a zvolili jej čestným předsedou asociace.

Sněm zvolil své zástupce – členy Výkonné rady a Kontrolní komise na období 2017–2021. Novou předsedkyní byla zvolena Vilma Baudišová (KARKO Děčín), místopředsedou Karel Rychtář (SČMVD), předsedkyní Kontrolní komise pak Helena Plachá (Mravenec Cheb).

Sněm v závěru schválil usnesení, v němž uložil svým orgánům zejména pokračovat v jednání o skutečném systémovém řešení podpory zaměstnávání OZP, usilovat o dořešení dopadů připravovaného zvýšení minimální mzdy, pokračovat v osvětě, podpoře a propagaci zájmů AZZP ČR a také zajistit vyšší spolupráci členů v rámci regionů i při společných akcích.

Více zde…